Samochodem łatwiej, wygodniej i szybciej!

18 maja 2011

 W „Kursie nauki jazdy kat.B”, który odbywa się w II cyklu projektu: „Powrót do aktywności zawodowej” –  rozpoczęto część praktyczną!      
 

Po zakończeniu części teoretycznej i zdaniu przez naszego kursanta egzaminu wewnętrznego, w dniu 11.05.2011, zaczęły się zajęcia praktyczne z zakresu obsługi i prowadzenia samochodu. Nauka jazdy prowadzona jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Poniżej zdjęcia z przebiegu zajęć na ulicach Inowrocławia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego