Rekrutacja do NOWEGO projektu!!!

19 grudnia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w Opolu”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

 • Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Zamieszkują na terenie Opola.

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

W ramach oferowanych usług opiekuńczych osoby niesamodzielne, będą mogły uzyskać wsparcie w następującym zakresie:

 1. Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych:
 • Czynności życiowe;
 • Czynności gospodarcze;
 • Czynności organizacyjne;
 1. Opieka higieniczna:
 • Czynności pielęgnacyjne;
 • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
 • Słanie łóżka;
 1. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
 • Ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym;
 • Organizacja wyjść z mieszkania;
 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych;
 • Pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno-sportowo-rekreacyjnych;
 1. Usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych
  do samodzielnego życia.
 2. Pielęgnacja zlecona przez lekarza na poziomie, nieobjętym zakresem usług specjalistycznych
 3. Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.

Projekt „Pogodna Jesień Życia w Opolu” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020