Kurs komputerowy zakończony!

13 maja 2011

 Uczestnicy drugiego cyklu Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”, zakończyli 12.05.2011 roku kurs komputerowy, a w dniu dzisiejszym kurs komputerowy dla osób niedowidzących.

Zajęcia odbywały się w salach Fundacji Ekspert – Kujawy  w Inowrocławiu. W trakcie zajęć kursu komputerowego dla niedowidzących uczestnicy zostali zapoznani z pracą komputera oraz nabyli praktycznych umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych, Internetu, a także oprogramowania powiększająco – udźwiękawiającego. Natomiast uczestnicy kursu komputerowego zdobyli wiedzę z zakresu zastosowania komputera we współczesnym świecie. Kurs obejmował naukę obsługi komputera, praktyczne zastosowanie systemów operacyjnych, podstawowych programów biurowych oraz obsługę Internetu. Wszyscy beneficjenci ukończyli kurs.

Po zakończeniu kursów komputerowych uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniu zawodowym:

  • Florystyka i zdobienie przedmiotów

Niebawem rusza rekrutacja na kolejne cykle kursów i szkoleń w ramach Projektu. Od czerwca planujemy:
Kursy:

  • Kurs komputerowy
  • Kurs komputerowy dla osób niedowidzących
  • Kurs nauki jazdy kat.B + egzamin

Szkolenia:

  • Wizaż i stylizacja paznokci
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52) 357 62 15 w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego