Jeśli jesteś Podmiotem Ekonomii Społecznej świadczącym usługi opiekuńcze, zapraszamy do kontaktu.

21 listopada 2017

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty na zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych przez podmioty ekonomii społecznej, zamieszczone na bazie konkurencyjności dnia 10.11.2017 zapraszamy Podmioty Ekonomiki Społecznej ten rodzaj usług do podjęcia współpracy.