Poszukujemy Podmiotu Ekonomii Społecznej

13 listopada 2017

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 10.11.2017. Oferty mają   wpłynąć do dnia 20.11.2017. Więcej informacji na stronie na  bazie konkurencyjności.