Turnus rehabilitacyjny dla Beneficjentek

23 maja 2011

Wyjazd aktywizacyjno – rehabilitacyjny" realizowany był w okresie od 9 maja 2011 r. do 22 maja 2011r. w "Solanki Medical SPA" w Inowrocławiu.

W wyjeździe uczestniczyło 8 członkiń stowarzyszenia Amazonek z Gniezna. Panie korzystały z licznych zabiegów – m. in. masaże limfatyczne, masaże zwykłe, gimnastyka i basen. Ponadto, uczyły się tworzyć dekoracje florystyczne oraz artystycznie zdobić przedmioty. Zajęcia przebiegały w radosnej i życzliwej atmosferze.

Na zakończenie, nasze kuracjuszki otrzymały pamiątkowe świadectwa z "czerwonym paskiem" za wzorowe zachowanie i nieustającą pogodę ducha" oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu „Florystyka i zdobienie przedmiotów”

Kolejna grupa swój wyjazd aktywizacyjno – rehabilitacyjny rozpocznie w drugiej połowie czerwca 2011r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego