Świadczymy profesjonalne usługi opiekuńcze. Nie czekaj, zgłoś się już teraz!

18 czerwca 2018

Zachęcamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni powszednie oraz w weekendy i święta, według indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.

Zgłoś się do projektu jeśli jesteś osobą niesamodzielną, zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta i gminy Inowrocław, a w ramach projektu otrzymasz:

  • opiekę higieniczną oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  • usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze

Szczegółowe informacje można uzyskać w Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 15 lub w Centrum Usług Środowiskowych ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, tel. 512 852 535, 697 914 048. Centrum Usług Środowiskowych działa w terminach:

Poniedziałek: 14.30 – 18.30

Wtorek: 14.30 – 18.30

Środa: 14.30 – 18.30

Czwartek: 14.30 – 17.30