Rekrutujemy opiekunów faktycznych

2 sierpnia 2018

Zapraszamy opiekunów faktycznych do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu jest posiadanie statusu opiekuna faktycznego. Jeśli poniższa definicja w pełni do Ciebie pasuje, zgłoś się do Nas.

Opiekun faktyczny – to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

 W ramach projektu możemy zaoferować Tobie szkolenie teoretyczno–praktyczne podnoszące kwalifikacje w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną, poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych oraz w zakresie poruszania się po rynku pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych – tel. 722 156 677

 Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357  62  15

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – tel. (52) 358 53 60