Ostatnie zajęcia w ramach projektu Nowe możliwości

22 czerwca 2011

15 czerwca 2011 roku odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu „Nowe możliwości”  organizowany dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie. 

16 wychowanków Ośrodka  przez 5 m-cy miało możliwość uczestniczenia w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach.
Odbyły się m.in.:

  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia integracyjne, sportowo-rekreacyjne,
  • samopomocowe grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
  • warsztaty doradztwa zawodowego
  • warsztaty psycho-edukacyjne.
Dla uczestników przygotowano także wspaniałą atrakcję jaką był turnus aktywizacyjno-integracyjny nad polskim morzem. Projekt „Nowe możliwości” pozwolił  na wykonanie  założonego celu jakim było  przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie, zintegrowanie poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz turnusu integracyjno-rehabilitacyjnego, a  także zwiększenie wiary we własne możliwości poprzez rozbudzenie umiejętności artystycznych 16 osób niepełnosprawnych w wieku 15-24 lat.

Zapraszamy do galerii!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne