Wyjazdowe szkolenia zawodowe połączone z rehabilitacją

21 lipca 2011

Kolejne grupy „Aktywnych Amazonek z Wielkopolski”  w terminie od 4 do 17 lipca 2011 roku zrealizowały wyjazdowe szkolenia zawodowe połączone z rehabilitacją. 16 beneficjentek przez okres 14 dni przebywały w Solanki Medical SPA w Inowrocławiu.

8 uczestniczek turnusu brało udział w szkoleniu: „Trener pracy”, a pozostałe 8 Amazonek w szkoleniu „Florystyka i zdobienie przedmiotów”. Oba wyjazdowe szkolenia połączone były z 10-godzinnym wsparciem warsztatowym z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej: wykłady psychologa, rehabilitanta, doradcy zawodowego. Ponadto wszystkie Panie korzystały z pakietu Sprawność i Kondycja, który obejmował m.in. masaże limfatyczne, zwykłe, gimnastykę i zajęcia w basenie. Natomiast w niedzielę 10 lipca 2011r. Beneficjentki brały udział w wyjeździe integracyjnym. Wycieczka była bardzo urozmaicona. Panie wraz z przewodnikiem odwiedziły Pałac Lubostroń w Lubostroniu, Zamek w Wenecji oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Zapraszamy do galerii!
 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego