Rozpoczął się – III cykl szkoleń – dla osób niepełnosprawnych !!!

29 czerwca 2011

 W Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu rozpoczęły się w dniu dzisiejszym  warsztaty wsparcia psychologiczno-doradczego dla osób niepełnosprawnych.. To już trzeci cykl szkoleń w ramach  Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

Zajęcia będą obejmować:
 • Trening umiejętności społecznych  i poradnictwa prawnego
 • Trening z zakresu autoprezentacji
 • Bilans predyspozycji zawodowych
 • Indywidualne rozmowy z zakresu doradztwa zawodowego
 • Indywidualne rozmowy z psychologiem
Po zakończeniu warsztatów kursanci wezmą udział w:
 • Kursie komputerowym
 • Kursie komputerowym dla osób niedowidzących
 • Kursie nauki jazdy kat.B + egzamin
 • Szkoleniu zawodowym z zakresu: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
Na zakończenie odbędą się:
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
 • Motywacyjne rozmowy z pośrednikiem pracy

Szczegółowe informacje  w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65,  tel. (52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego