Rozpoczęcie Warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy!

5 lipca 2011

 W Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu rozpoczęły się w dniu dzisiejszym  Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania  pracy dla osób niepełnosprawnych. To już ostatni etap warsztatowy w ramach II cyklu Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

Zajęcia będą obejmować:

 •  zagadnienia rynku pracy
 • omówienie dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • motywacyjną rozmowę z pośrednikiem pracy

Przypominamy, że rozpoczął się III cykl szkoleń w Inowrocławiu. Obecnie trwają Warsztaty psychologiczno-doradcze. W kolejnym etapie rozpoczną się:
Kursy:

 • Kurs komputerowy
 • Kurs komputerowy dla osób niedowidzących
 • Kurs nauki jazdy kat.B + egzamin

Szkolenie:

 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej

Nadal trwa rekrutacja na czwarty cykl kursów i szkoleń w ramach Projektu. Od 11 lipca rozpoczynają się w Żninie:
Kursy:

 • Kurs komputerowy
 • Kurs komputerowy dla osób niedowidzących
 • Kurs nauki jazdy kat.B + egzamin

Szkolenie:

 • Wizaż i stylizacja paznokci
Szczegółowe informacje  w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65,  tel. (52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego