FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

6 listopada 2019

Poniżej formularz zgłoszeniowy!

Zgłoś się do Centrum Usług Opiekuńczych w Bytomiu, ul. Fałata 39/9B.

formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)