Zapraszamy do udziału w projekcie

10 października 2019

Przypominamy o tym, że realizujemy projekt „Pogodna  Jesień Życia w powiecie nyskim”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie cały czas mogą składać formularze zgłoszeniowe. Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać nasze wymagania, a mianowicie należeć do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych, zamieszkujących teren powiaty nyskiego. Widzimy ogromne zapotrzebowanie i zainteresowanie naszym usługami, dlatego też można zgłaszać się do Fundacji Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. (52) 357 62 15 oraz Centrum Usług Opiekuńczych w Nysie ul. Marii Rodziewiczówny 18b tel. 506-294-240.