Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich i opiekuńczych w projekcie

4 lutego 2020

Wsparcie adresowane do osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie
 o niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie Bytomia.

Jeśli spełniasz w/w warunki możesz skorzystać z usług asystenckich i opiekuńczych w projekcie.

Szczegóły wsparcia:

– Asystent osoby niepełnosprawnej:

 1. a) Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych
  i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),
 2. b) Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności zawodowych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
 3. c) Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności edukacyjnych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki);

– Opiekun osoby niesamodzielnej:

 1. a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

(np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane
z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości
w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej
i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

 1. b) opiekę higieniczną

(np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

 1. c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
  z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające
  w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 2. d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Opiekuńczych w Bytomiu

 1. Fałata 39/9B, 41-902 Bytom

tel.: 605 – 967 – 017

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)