Podsumowanie

4 września 2020

Uczestnicy projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy” skorzystali z naszych szkoleń i staży zawodowych, oraz innych form wsparcia.

W ramach ww. projektu otrzymali:

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
 • aktywizacja społeczna – grupy wsparcia
 • integracja społeczna – animacja lokalna
 • poradnictwo prawne
 • szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • doradztwo zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu

Więcej informacji można uzyskać w biurze:

Fundacja Ekspert-Kujawy
Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
tel. 52 357-62-15