Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

28 lutego 2020

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja” współfinansowany przez Unię Europejską.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE?

– osoba fizyczna chcąca założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,

– pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej,

– pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,

lub reprezentanci
– instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej,
– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
– podmiotów  ekonomii społecznej,
– podmiotów o których mowa w art. 4, ust.2 pkt.2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,

CO OFERUJE PROJEKT?
1) dotacja na stworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (bezzwrotne)

Pomożemy Ci stworzyć biznes plan, który pozwoli Ci sięgnąć po dofinansowanie rzędu nawet 27 tys. zł. brutto na stworzenie miejsca pracy. UWAGA – maksymalnie możesz wnioskować o stworzenie 10 miejsc pracy, a tym samym o 270 ty. zł.

2) wsparcie pomostowe do kwoty 1700,00 brutto na jedno miejsce pracy przez okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy (bezzwrotne)

3) MIKROGRANTY dla grup inicjatywnych w wysokości do 5000,00 zł (bezzwrotne)

Grupy inicjatywne planujące utworzyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) chcącą realizować na terenie subregionu IV działania w sferze pożytku publicznego. Można wykorzystać na sfinansowanie szkoleń zespołu/kadry, zakup sprzętu (o ile nie jest on środkiem trwałym), zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe.

4) SZKOLENIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO ZAŁOŻENIA I/LUB PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Tematyka: Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej, Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe), zarządzanie zasobami ludzkimi, Aspekty prawne, Tworzenie biznesplanów oraz marketing, Budowanie powiązań kooperacyjnych,  Umiejętności społeczne

5) DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

W zakresie prawnym, księgowo – podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym, doradztwo zawodowe i psychologiczne.

6) SZKOLENIA ZAWODOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

7) VOUCHERY NA ROZMÓW PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

8) WIZYTY STUDYJNE

9) DZIAŁANIA ANIMACYJNE, DORADZTWO OGÓLNE, WSPARCIE EDUKATORA

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania z animatorem lub edukatorem w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie.

 

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu są bezpłatne!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 52 357 62 15, mailowego owes@ekspert-kujawy.pl, lub osobistego Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!