Rozeznanie Rynku

7 maja 2020

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Rozeznania rynku  w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”

.ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 07.05.2020

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)