Opis projektu

14 września 2006

Opis projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, realizowany pod nadzorem Toruńska Agencji Rozwoju Regionalnego

Celem projektu „Sukces w zasięgu ręki” jest efektywne wspieranie zatrudnienia poprzez kompleksowe oddziaływanie doradczo-szkoleniowe na osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą oraz zapewnienie wsparcia w pierwszym okresie funkcjonowania ich firm. Zamierzamy objąć nim 60 osób z 4 powiatów woj. kujawsko-pomorskiego (inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego).

Uczestnikami zajęć będą osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które nie prowadziły tej działalności po 1.01.2004r.

Zakres naszej pomocy obejmuje:

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

– opracowanie biznesplanu,

– udział w szkoleniach

– skorzystanie z usług doradczych

– wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości 20.000 zł

– wsparcie pomostowe (przez 6 miesięcy) w wysokości 700 zł