Cele projektu

2 listopada 2006

 
 
 
Celem naszego projektu jest przeszkolenie pracowników branży w taki sposób, aby nabyli wiedzę niezbędną dla wszechstronnego rozwoju firmy. Interesujemy się jednak nie tylko sytuacją pojedynczych firm, ale także problemami istotnymi dla całej branży.

Przemysł elektroniczny w Polsce powinien dążyć do uzyskania znaczącej roli w gospodarce narodowej i przyczynienia się do rozwoju cywilizacyjnego. Może i powinien być stymulatorem postępu technicznego, technologicznego, organizacyjnego i decydować o rozwoju cywilizacyjnym. Problem polskiej branży elektronicznej leży w dużej różnicy pomiędzy jej rozwojem i dynamika rozwoju elektroniki światowej. Zatarcie tych różnic wymaga podejmowania działań na rzecz wszystkich uczestników rynku elektronicznego w Polsce.

Aby to osiągnąć należy dążyć do:

Zwiększenia wzrostu produkcji przemysłu elektronicznego
Zwiększenia wydajności branży
Uzyskania dodatniego salda w zakresie importu i eksportu
Szkolenia w projekcie zostały pomyślane tak, by dostarczać uczestnikom wiedzy i umiejętności przydatnych w codziennej pracy i w rozwoju przedsiębiorstwa działającego w branży elektronicznej