Beneficjenci

25 marca 2013

Beneficjenci:
Projekt skierowany jest do 276 osób  powyżej  50 roku życia ( przedział wiekowy 50- 64 lata), zamieszkałych na terenie  powiatów województwa dolnośląskiego: złotoryjski, górowski, lwówecki, kłodzki, jaworski, lubański, ząbkowicki, kamiennogórski, jeleniogórski ziemski, legnicki  ziemski, wołowski dzierżoniowski i wałbrzyski.
Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby bezrobotne
 • osoby nieaktywne zawodowo,
 • osoby zatrudnione
 • osoby niepełnosprawne
 Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:
 • osoby posiadające niskie wykształcenie (wykształcenie co najwyżej średnie) – 192 osoby
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 60 osób
 • osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej
 • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowana powyżej 12 miesięcy) –
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • osoby w wieku 50+
W ramach projektu odbędzie się 23 edycje kursów z zakresu  ICT -nabywania nowych umiejętności i kompetencji w tym:

 • 13 grup zrealizuje cały kurs ECDL Core, który składa się ze 120 godzin, będzie  prowadzony przez 24 dni po 5h/dziennie. ECDL Core składa się z 7 modułów .
 • Pozostałe 10 grup zrealizuje kurs ECDL Start, który obejmuje 75 godzin. Kurs realizowany będzie w ciągu 15 dni, po 5 h dziennie.   ECDL Start składa się z 4 modułów.

Każdy moduł kończy się egzaminem ECDL z zakresu tematyki modułu. Po zdaniu wszystkich egzaminów uczestnik otrzymuje Certyfikat Start lub Certyfikat Core.

Każda grupa szkoleniowa liczyć będzie 12 osób.

Celem ogólnym projektu jest pomoc osobom po 50 roku życia w nabyciu kompetencji  ICT, ograniczenie barier spowodowanych rozwojem branży informatycznej, zachęcenie do uczenia się przez całe życie.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ