Wsparcie trenerów biznesowych w Łodzi.

8 kwietnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
W ramach projektu "PI Aktywni seniorzy" prowadzone jest doradztwo biznesowe w IAZS w Łodzi.

 

Etap ten rozpoczął się od kwietnia b.r. i realizowany będzie do  końca marca 2014 roku. Na potrzeby realizacji zatrudnionych zostało 3 trenerów biznesu (coachów). Ich zadaniem jest szukanie zleceń dla odbiorców Inkubatorów Aktywności Zawodowej Seniorów. Dotychczas w wyniku pełnionych przez coachów obowiązków z coachingu korzysta 14 osób, beneficjenci projektu. Coaching jest procesem, który wspiera jednostki w rozwoju, poprawieniu efektywności działania, podniesieniu jakości funkcjonowania.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego