Aneks do regulaminu

1 czerwca 2013

  ANEKS NR 1 Z DNIA 1.06.2013 r. do załącznika nr 3 –  Procedury kierowania na staże zawodowe – Regulaminu uczestnictwa w projekcie


„Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”

Z dniem 1 czerwca 2013 roku  zmianie ulega zapis dotyczący wysokości stypendium szkoleniowego, które przysługuje Stażyście za miesiąc odbywania stażu. Od dnia 1 czerwca wysokość stypendium stażowego będzie wynosiło 988,40 zł brutto.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.