Zapraszamy do Biura Porad Prawnych i Obywatelskich oraz Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej!

7 czerwca 2013

Image
W ramach projektu „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność” funkcjonuje  Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich oraz Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna.

 

 Wszystkim uczestnikom w/w projektu przypominamy, iż mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów! 

W ramach w/w biur na terenie powiatów objętych działaniem, tj. na terenie powiatu  radziejowskiego oraz inowrocławskiego dyżurować będą specjaliści, którzy bezpłatnie udzielać będą porad oraz wsparcia osobom korzystającym z projektu.  Dyżury prawnicze oraz pedagogiczno – psychologiczne odbywać się będą raz w miesiącu na terenie każdego z w/w powiatów.

W ramach Biura Porad Prawnych i Obywatelskich beneficjenci będą mogli korzystać ze wsparcia doradcy głównie w zakresie:

  • prawa pracy
  • praw konsumenta
  • aspektów prawnych zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych
  • innych problemów, z którymi borykają się uczestnicy 
W ramach Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej uczestnicy projektu mogą skorzystać głównie z bezpłatnych porad w zakresie:
  • trudnych spraw życiowych (przemoc, alkoholizm)
  • problemów wychowawczych
  • problemów edukacyjnych
  • stresu
  • innych problemów, które dotykają uczestników projektu

Miejsca dyżurów:

1. Inowrocław – siedziba Fundacji Ekspert – Kujawyul. Dworcowa 65
88 – 100 Inowrocław

2. Radziejów – Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert – Kujawy (przy ZSM)ul. Kościuszki 58
88 – 200 Radziejów

Porady udzielane są bezpłatnie!

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach E