Wizytówka spółdzielni

18 czerwca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Inowrocławska Spółdzielnia Socjalna

 Inowrocławska Spółdzielnia Socjalna  to podmiot ekonomii społecznej, który został wpisany do KRS dnia 7 lutego 2013. Dnia 5 marca 2013 roku  podpisały umowy o wsparcie na założenie i działalność spółdzielni  oraz  o przyznanie wsparcia pomostowego.  Spółdzielnię  założyło sześć osób, które połączył wspólny cel oraz pomysł. Dwoje członków-założycieli jest spoza projektu i otrzymało wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej z PUP w Inowrocławiu.  Cztery Panie, to uczestnicy naszego projektu  i stanowią  człon Inowrocławskiej Spółdzielni Socjalnej.
Inowrocławska Spółdzielnia Socjalna to spółdzielnia osób fizycznych.
 

Siedziba spółdzielni socjalnej mieści się w  Łojewie  34 A, 88-100 Inowrocław

Kontakt: tel. 733 910 733  

Strona internetowa Inowrocławskiej  Spółdzielni Socjalnej:  http://spsinowroclaw.pl

Prezesem spółdzielni jest  Pani Marta Majer
z-ca prezes –  Grażyna Woźniak
z-ca prezesa –  Elżbieta Olejniczak
członkowie :  Danuta Wiśniewska, Danuta Wiśniewska  
Głównym filarem działalności Inowrocławskiej Spółdzielni Socjalnej jest  catering.Jednak spółdzielnia socjalna świadczyć będzie także inne usługi: sprzątanie (mieszkań i lokali użytkowych, również po remoncie, klatek schodowych, piwnic, garaży, bazarów, strychów), pielęgnację ogrodów i koszenie trawników, organizowanie imprez okolicznościowych, opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, opiekę nad grobami. Będzie również podejmować działania na rzecz społeczności lokalnej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego