Wizytówka spółdzielni

27 czerwca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Spółdzielnia Socjalna ROZETA

 Spółdzielnia  Socjalna ROZETA  zarejestrowała się dnia 28.03.2013. Umowę  na wsparcie finansowe i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej oraz na wsparcie pomostowe spółdzielnia podpisała  dnia 16 kwietnia 2013 roku. Spółdzielni Socjalna ROZETA  to spółdzielnia osób fizycznych.

Siedziba spółdzielni socjalnej mieści się w  Chlewiskach 19, gmina Dąbrowa Biskupia

Kontakt: tel. 788573698  

Prezesem spółdzielni jest  Pan Łukasz Radzikowski  
z-ca prezes –  Zofia, Alicja Kania
z-ca prezesa –  Monika, Wiesława Kuberska
członkowie :  Danuta Wacława Poniewierska, Edyta Loks, Kamila Wawrowska.
Spółdzielnia Socjalna ROZETA, to przedsiębiorstwo społeczne, które w zakresie swojej działalności  oferować będzie: usługi cateringowe, produkcję garmażeryjną, działalność handlową na festynach i imprezach integracyjnych oraz produkcję  sztucznej biżuterii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego