Trwa nabór do szkoleń z zakresu kompetencji ECDL.

18 kwietnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Zapraszamy osoby po 50 roku życia do wzięcia udziału w Kursach ECDL Start i ECDL Core. Kursy realizowane będą w miejscach jak najbardziej dostępnych dla uczestników szkoleń.

Te osoby, które będą musiały dojechać na zajęcia ( mieszkające poza miejscowością, w której odbywać się będą szkolenia), będą  mieć zwracane koszty dojazdu. Koszty dojazdu będą rozliczane na podstawie biletów PKS, PKP lub komunikacji podmiejskiej ( przewoźnicy prywatni),a także  na podstawie listy obecności. Osoby, które będą miały problemy z dojazdem na zajęcia w/w komunikacją mogą dojeżdżać na zajęcia samochodem, wówczas zwrot kosztów dojazdu odbywać się będzie do wysokości cen biletu na danej trasie. 
Wszelkie druki do rozliczenia do pobrania u Specjalisty ds. wdrażania i monitoringu projektu  lub trenera-wykładowcy. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego