Niebawem rozpoczynamy kolejne grupy

10 maja 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Na podstawie spływających do biura projektu ankiet istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednocześnie ruszą dwie grupy szkoleniowe w Dzierżoniowie.

 Po analizie ankiet składanych przez potencjalnych uczestników kursów wynika, że zostaną utworzone dwie grupy, które będą realizować szkolenie ECDL Start. Planujemy realizację kursów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie od dnia 22 maja 2013 roku.
Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zgłoszenia do dnia 17 maja 2013 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego