Kolejne grupy rozpoczną zajęcia we wrześniu.

5 września 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Planujemy rozpoczęcie kolejnych grup szkoleniowych.

Jak wszystko dobrze pójdzie to rozpoczniemy zajęcia w Łagiewnikach już 9 września 2013.  Będzie to szkolenie realizujące 7 modułów Syllabusa 5,0, czyli ECDEL Core.  We wrześniu planujemy również  dwie grupy w Jeleniej Górze.. Jeszcze są wolne miejsca. Prosimy o wypełnianie ankiet wstępnych, które są do pobrania na stronie Fundacji Ekspert-Kujawy  i przesyłanie ich droga e -mailowa lub pocztą tradycyjną  bądź osobiście do biura projektu.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego