Co jeszcze przed nami

2 września 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Kolejne działania w ramach projektu "PI Aktywni seniorzy"

 

 • 09.2013-03.2014 –  Etap 8. Coaching w zakresie przedsiębiorczości.
 • 09.2013- 03.2014 – Etap 9. Spotkania grup wsparcia.
 • 10.2013-03-2014 – Etap 10. Program doradczy wspomagający przejście z działalności w ramach Inkubatora na własną.

09.2013-04.2014 – Zadanie 4. Ewaluacja rzeczywistych efektów testowanego produktu oraz opracowanie produktu finalnego.

 • 09.2013-03.2014 – Etap 1. Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu.
 • 03.2014 – Etap 2. Opracowanie produktu finalnego.
 • 01.2013-03.2014 – Etap 3. Ewaluacja zewnętrzna.
 • 03.2014 – Etap 4. Opracowanie raportu z badań ewaluacyjnych przez zewnętrzną firmę.
 • 03-04.2014 – Etap 5. Walidacja produktu finalnego.
 • 04.2014 – Zatwierdzenie zwalidowanej wersji produktu finalnego

04.2014 -07.2014 – Zadanie 5 Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki Działania upowszechniające.04.2014 Etap 1. Wydanie finalnej wersji podręczników.

 • 05.2014-07.2014 – Etap 2. Spotkania upowszechniające z potencjalnymi użytkownikami
 1. 12 spotkań upowszechniających (udział po około 25 osób w każdym spotkaniu)
 2. 12 konferencji wdrożeniowych na terenie województwa  łódzkiego (udział po 40 osób w każdej konferencj)
 • 05.2014-07.2014 – Etap 2. Wdrożenie do głównego nurtu.
 • 08.2014 – Zamknięcie i rozliczenie projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego