Ocena wniosków

17 sierpnia 2013

Zestawienie oceny wniosków o  przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  – wstępna lista rankingowa

Lp.

Imię i nazwisko

Numer wnioskuzłożonego o przedłużone wsparcie pomostowe

Wniosek o przedłużonewsparcie pomostowezostał

rekomendowany do dofinansowania

 
 

1

Marta Majer

11/WPP/2013

TAK

 

2

Elżbieta Olejniczak

12/WPP/2013

TAK

 

3

Aneta Priebe

13/WPP/P2013

TAK

 

4

Grażyna Woźniak

14/WPP/2013

TAK

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego