Ocena wniosków

25 października 2013

Zestawienie oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – wstępna lista rankingowa

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Numer wnioskuzłożonego o przedłużone wsparcie pomostowe

Wniosek o przedłużonewsparcie pomostowezostał

rekomendowany do dofinansowania

 
 

1

Dariusz Głowacki

15/WPP/2013

TAK

 

2

Błażej Zimny

16/WPP/2013

TAK

 

3

Marek Gawroński

17/WPP/2013

TAK

 

4

Jacek Strzelecki

18/WPP/2013

TAK

 

5

Krystian Robakowski

19/WPP/2013

TAK

 

6

Łukasz Radzikowski

20/WPP/2013

TAK

 

7

Zofia Kania

21/WPP/2013

TAK

 

8

Danuta Poniewierska

22/WPP/2013

TAK

 

9

Monika Kuberska

23/WPP/2013

TAK

 

10

Edyta Loks

24/WPP/2013

TAK

 

11

Kamila Wawrowska

25/WPP/2013

TAK

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg