Zakończyła szkolenie Grupa VIII w Nowej Rudzie.

10 września 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Dnia 06 września zajęcia zakończyła grupa z Nowej Rudy.

Grupa  VIII  Nowa Ruda rozpoczęła szkolenie 19 sierpnia 2013 roku. 14 osób w tym dniu zaczęło uczęszczać na szkolenie ECDL Start. Grupa skrupulatnie przychodziła na zajęcie. Zajęcia prowadziła Pani Iwona Skulska. Szkolenie  zakończyli w niezmienionym  liczebnie stanie tj. 14 osób. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego