Zapraszamy do udziału w projekcie. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

4 listopada 2013

Realizować będziemy przede wszystkim kursy z zakresu ECDL Core – szkolenia realizujące 7 modułów Syllabusa 5,0.  Prosimy o wypełnianie ankiet wstępnych, które są do pobrania na stronie Fundacji Ekspert-Kujawy  i przesyłanie ich droga e -mailowa lub pocztą tradycyjną  bądź osobiście do biura projektu lub do Fundacji Ekspert-Kujawy.

Nasze grupy szkoleniowe  muszą mieć po 12 osób, abyśmy mogli wystartować ze szkoleniami. Obecnie realizować będziemy szkolenia z zakresu kompetencji ECDL Core. Szkolenie składa się z 7 modułów, zdany egzamin równoznaczny jest z otrzymaniem certyfikatu. Planujemy, aby szkolenia odbywały się równocześnie w/w wymienionych powiatach.  Dla osób mieszkających w innych miejscowościach niż realizowane szkolenia zwracamy koszty dojazdu. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego