Konferencja w województwie pomorskim!

25 listopada 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Konferencja Wdrożeniowa w ramach projektu "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą"

 W dniu 23 listopada 2013r. w Sali konferencyjnej w Klubie Strzeleckim w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 114, w ramach projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” zorganizowana została kolejna z wojewódzkich konferencji wdrożeniowych. Konferencję zorganizowano przy współpracy z Gdańskim Stowarzyszeniem Amazonek.
 Wojewódzka Konferencja Wdrożeniowa skierowana była do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej oraz przedstawicieli władz ustawodawczych.
W konferencji uczestniczyły licznie przybyłe przedstawicielki  i członkinie organizacji pozarządowych, tj. Amazonki należące do unii pomorskiej.
Konferencja prowadzona była przez prelegenta, który szczegółowo omawiał cel główny
 i cele szczegółowe projektu. Wskazywał na innowacyjność przetestowanych form wsparcia oraz prezentował wypracowane w ramach projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” produkty finalne, tj.:

  • „Poradnik funkcjonowania Klubu Amazonki”
  •  „Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek”
  • „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”.

Powyższe działania miały na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanych w ramach projektu rozwiązań.
Na potrzeby organizacji wojewódzkiej konferencji wdrożeniowej zapewniony został catering dla osób w niej uczestniczących. Uczestnicy konferencji otrzymali produkty finalne, materiały promocyjne dot. projektu oraz do przedstawiciela każdej instytucji, urzędu czy organizacji pozarządowej został przekazany Raport końcowy z badań.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego