ZAPYTANIE APLIKACYJNE – PSYCHOLOG

9 stycznia 2012

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "SpÓłdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" zaprasza do…

składania aplikacji na stanowisko  psychologa  dotyczących realizacji:

Zadanie I Działania integracyjno – szkoleniowe mające na celu wyłonienie osób zakładających spółdzielnie socjalne.
Etap 9 Ocenianie predyspozycji  uczestników i wyłonienie potencjalnych liderów 
Zadania II Wsparcie przed założeniem spółdzielni socjalnej
Etap 2  Warsztaty rozwiązywania problemów grupowych
Zadania do zrealizowania:

  • Prowadzenie rozmów indywidualnych.
  • Prowadzenie zajęć grupowych.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe w dziedzinie Psychologii; lub/i
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w dziedzinie Psychologii dające odpowiednie uprawnienia;
  • ukończone kursy w zakresie metodologii szkoleń grupowych dla osób dorosłych lub  doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych;
  • doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa.

Oferujemy:

  • cykliczne prowadzenie rozmów,  zajęć w ramach projektu na terenie powiatu: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego oraz nakielskiego  w 2012 roku.;
  • zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
  • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Aplikacja powinna zawierać:

Kryterium wyboru oferty:

  • Cena=100%

Termin składania aplikacji upływa z dniem 3 lutego 2012 roku. (decyduje data wpływu aplikacji  do Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczane za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego