ZAPYTANIE APLIKACYJNE – DORADCA ZAWODOWY

9 stycznia 2012

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "SpÓłdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" zaprasza do…

składania aplikacji na stanowisko doradcy zawodowego  dotyczących realizacji:

Zadanie I Działania integracyjno – szkoleniowe mające na celu wyłonienie osób zakładających spółdzielnie socjalne.
Etap 5 Opracowanie indywidualnego programu  działania ( IPD)  
Etap 6 Warsztaty psychologiczno-doradcze
Zadania do zrealizowania:

  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania z osobami nieposiadającymi zatrudnienia;
  • Prowadzenie zajęć grupowych.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe w dziedzinie doradztwa zawodowego; lub/i
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w dziedzinie doradztwa zawodowego dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

  • cykliczne prowadzenie zajęć w ramach projektu na terenie powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego oraz nakielskiego  w 2012 roku.;
  •  zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
  • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Aplikacja powinna zawierać:

Kryteria wyboru ofert:

  • Cena=100%

   Termin składania aplikacji upływa z dniem 3 lutego 2012 roku. (decyduje data wpływu aplikacji  do Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczane za pomocą Poczty polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.