Rozliczyła się już trzecia spółdzielnia ze wsparcia pomostowego podstawowego

1 października 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Inowrocławska Spółdzielnia Socjalna rozliczyła się ze środków, które otrzymała zgodnie z umowa na wsparcie pomostowe podstawowe.

Spółdzielnia  umowę na wsparcie pomostowe  podpisała  5 marca 2013 roku. Wsparcie było wypłacone w dwóch transzach ; pierwsza w marcu, druga  po trzech miesiącach.  Dzisiaj tj. 2 października rozliczyli się z przyznanych im środków.   Spółdzielcy, korzystają już też ze wsparcia pomostowego przedłużonego, aneks do umowy na wsparcie pomostowe podpisały Panie 30 września 2013 roku.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego