Zbliża się koniec roku 2014 roku.

27 grudnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Czas na krótkie podsumowanie, tego co się działo.

W ramach projektu ” Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie”  miały miejsce  bardzo ciekawe wydarzenia dla uczestników projektu. Przypomnijmy, że realizacja  projektu rozpoczęliśmy  w  styczniu 2012 roku, kończy się 30 kwietnia 2014 roku.   Zgodnie z założeniem wniosku o dofinansowanie  do projektu mieliśmy przyjąć 90 osób ( przyjęliśmy 91 osób). Po licznych etapach projektu- warsztatach, szkoleniach, rozmowach indywidualnych, które wprowadzały uczestników w świat ekonomii społecznej, miały powstać  podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie  socjalne. Zakładano, że powstaną 4 przedsiębiorstwa społeczne, w ramach projektu  udało się  utworzyć 5 spółdzielni  socjalnych
Właśnie to w 2013 roku powstało, zarejestrowało się w Krajowym Rejestrze Sądowym  5 spółdzielni socjalnych.  Każda z nich podpisała  umowy na wsparcie  finansowe i wsparcie pomostowe. Wsparcie finansowe pozwoliło założyć spółdzielnie ( m.in. wyposażyć w niezbędny sprzęt zgodny z kierunkiem   prowadzonej działalności), a wsparcie pomostowe ułatwiło funkcjonowanie spółdzielni na lokalnym rynku pracy.   Korzystały też  z doradztwa specjalistycznego, uczestniczyły w Grupach wsparcia / spotkaniach tematycznych. Po okresie 6 miesięcy od podpisania w/ w  umów członkowie  każdej spółdzielni złożyli  wnioski na wsparcie pomostowe i po pozytywnej ocenie Komisji Oceny Wniosków otrzymały kolejne wsparcie – wsparcie pomostowe przedłużone.  Do końca kwietnia 2014 roku pozostało niewiele czasu, liczymy, ze spółdzielnie po okresie realizacji projektu będą przedsiębiorstwami, które będą dobrze sobie radzić na rynku pracy.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego