Indywidualne spotkania instruktażowe

5 maja 2014

W maju 2014 roku odbyły się także godzinne, indywidualne spotkania instruktażowe …
 


W maju 2014 roku odbyły się także godzinne, indywidualne spotkania instruktażowe w zakresie samodzielnego korzystania ze stworzonej w ramach Projektu platformy edukacyjnej www.platforma.ekspert-kujawy.pl. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział we wstępnym doradztwie edukacyjnym wzięli udział w instruktażu.

 

W trakcie spotkań uczestnicy mieli możliwość skorzystania z bazy danych, zgromadzonej na Platformie. Otrzymali oni indywidualne loginy oraz hasła, zostali również poinstruowani, co do sposobu korzystania z niej. Osoby, które nie poruszają się swobodnie w sieci otrzymały instruktaż ogólnego korzystania z sieci.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego