Wstępne spotkania doradcze

3 czerwca 2014

W maju 2014 roku odbyły się również wstępne spotkania doradcze …
 

W maju 2014 roku odbyły się również wstępne spotkania doradcze w Projekcie „Stawiam na edukację – pilotażowy program doradczy z zakresu podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”, dla osób które po spotkaniu informacyjnym wyraziły chęć do wzięcia udziału w Projekcie. Spotkania doradcze dotyczyły potrzeb edukacyjnych uczestników, a także ich gotowości do dalszego kształcenia się. Doradcy edukacyjni motywowali uczestników projektu do podejmowania dalszej edukacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego