Konferencja inauguracyjna

9 października 2008

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza studentów oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych do udziału w konferencji inaugurującej projekt Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej.

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza studentów oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych do udziału w konferencji inaugurującej projekt Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej.
Konferencja odbędzie się dnia 29 października o godzinie 13.00 w auli Wydziału Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy ulicy Poznańskiej 43/45 w Inowrocławiu. W trakcie konferencji między innymi omówione zostaną planowane w ramach projektu działania, przedstawimy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działające w naszym regionie oraz przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w swojej działalności.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Fundacja Ekspert-Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
tel. 52 357-62-15
fundacja@ekspert-kujawy.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 " Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.