Rekrutacja do projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach” trwa!

9 lutego 2009

Zapraszamy do udziału w projekcie "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach".

Fundacja Ekspert-Kujawy  w Inowrocławiu, w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Nakle n/Notecią, zaprasza do udziału w szkoleniach zawodowych w ramach projektu "Nowe Kwalifikacje na Kujawach i Pałukach"

Celem projektu jest  podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, zamieszkujących obszary wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.
W ramach projektu odbędą się:

Szkolenia z zakresu:
– Florystyka i zdobienie przedmiotów;
– Sprzedawca hurtowni z obsługą komputera i kas fiskalnych;
– Wizaż i zdobienie paznokci;
– Obsługa wózków widłowych z wymianą butli gazowych;
– Spawacz w metodzie 111;
– Spawacz w metodzie 135;
 Warsztaty psychologiczno – doradcze w tym tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
 Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz Pośrednictwo pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
osoby bezrobotne, zmaieszkujące obszary wiejskie, miejsko – wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców, nie opłacające KRUS-u, a w szczególności;
– kobiety powracające lub po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy;
– osoby o niskim i zdezaktualizowanym wykształceniu.

W ramach projektu zwracane będą koszty dojazdu oraz wypłacany będzie dodatek szkoleniowy.

Rekrutacja w I cyklu trwa do 20 lutego 2009 roku – o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem  Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Toruniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: (0-52) 357 62 15
Szczegółowe informacje  na stronie: www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
lub w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy, Inowrocław, ul. Dworcowa 65