Opis projektu

10 marca 2009


Projekt „Świadomy rodzic to twórcze dziecko”, realizowany jest w partnerstwie z „Krainą Zabawy i Twórczego Rozwoju” w Pakości. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem  Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Toruniu.

 

Cele projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców (rodziców) z terenu miasta i gminy pokoś ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dysfunkcjami, w zakresie rozwoju edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz stworzenie im oferty zajęć edukacyjnych.

 

 

W ramach projektu odbędą się:

 

Warsztaty skierowane do rodziców

– warsztaty „Świadomy rodzic”

– warsztaty „Wczesnego wykrywania problemów logopedycznych”

– warsztaty „Aktywny rodzic”

 

Warsztaty i wyjazdy edukacyjne dla przedszkolaków

– warsztaty wspomagania rozwoju

– Klub „Małego Odkrywcy”

– warsztaty „Mam Talent”

-wyjazdy edukacyjne

            * Jura Park w Rogowie

            * Ogród Zoologiczny w Poznaniu

            * Planetarium w Toruniu

            * Spektakl baletowy w Bydgoszczy