Rusza projekt „Senior kulturalnie zadowolony”!

20 kwietnia 2015

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ruszył projekt „Senior kulturalnie zadowolony”!

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 50 mieszkańców Inowrocławia, poprzez ich udział w wydarzeniach kulturalnych oferowanych przez instytucje kulturalne z naszego miasta. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez umożliwienie beneficjentom udziału w wydarzeniach kulturalnych. Będzie to wyjście do inowrocławskiego teatru (planujemy wstępnie recital oraz seans filmowy w inowrocławskim kinie.

Projekt skierowany jest do 50 beneficjentów, którymi są osoby po 50 roku życia zamieszkujące wyłącznie Inowrocław. Dopuszczamy do udział w projekcie osoby będące słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdyż projekt wpisuje się w jego działalność. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba bez względu na to, jaki poziom wykształcenia reprezentuje, a która ukończyła 50 rok życia. Ponadto beneficjenci charakteryzować się będą następującymi cechami, a mianowicie będą to osoby które:

– w ogóle nie odwiedzają instytucji kulturalnych, nie uczestniczą w imprezach artystycznych
i kulturalnych, uznają się za słabo poinformowane, niezdecydowanie oceniają ofertę kulturalną, nie mają wystarczających środków finansowych,

–  są ubogie i zmarginalizowane, ale też osoby, które przyjmują status osób zależnych i osoby, które nie miały wykształconych nawyków uczestnictwa w kulturze na poprzednich etapach życia,

Ta niewielka część starszych mieszkańców miasta wyraża większe niż w pozostałych przypadkach zainteresowanie kulturą i sztuką, bardziej świadomie selekcjonuje wydarzenia, ale tu również są one często traktowane jako sposób na odpoczynek w czasie wolnym, a rzadziej jako źródło inspiracji dla własnych działań twórczych czy świadomego kształtowania gustów i aspiracji.

W wyniku naboru do projektu zakwalifikujemy 50 seniorów z Inowrocławia proponując im 35 miejsc i udział w wydarzeniu kulturalnym na terenie teatru inowrocławskiego oraz 25 miejsc i udział w seansie filmowym na terenie inowrocławskiego kina. Po każdym wyjściu uczestnicy wezmą udział w spotkaniu tematycznym podczas którego będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami i opiniami. 

Informacje i zapisy: Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, Inowrocław, tel. 516 213 408. Uwaga – decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt „Senior kulturalnie zadowolony” współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania przez Miasto Inowrocław zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.