Zobacz, jak uczestnicy zdobywają nowe kwalifkacje!

7 kwietnia 2009

Już minął prawie miesiąc od rozpoczecia szkoleń w projekcie "Nowe kwalifkacje na Kujawach i Pałukach".

W związku z tym, warto obejrzeć galerię zdjęć ze szkoleń zawodowych, w której możecie Państwo śledzić na bieżąco dokonania i postępy uczestników projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.