Ruszyły kolejne szkolenia w projekcie „Nowe umiejętności”

8 września 2009

Osoby pracujące rozpoczęły szkolenia zawodowe.

W dniu 7 września 2009 roku rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla pracujących w ramach proejktu "Nowe umiejętności".

Ruszyły zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, które dokształcają się na szkoleniu "Florystyka" oraz  na szkoleniu "Wizaż i zdobienie paznokci". Łącznie w szkoleniach uczestniczy 17 osób, w tym w szkoleniu florystycznym uczestniczy 9 osób, natomiast w szkoleniu z zakresu wizażu – 8 osób. Do końca miesiąca września zaplanowano realizację 40 godzin szkoleniowych dla obu grup.

Zapraszamy do galerii zdjęć z projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.