Pracujący dbają o swój rozwój zawodowy – „Nowe umiejętności”

7 września 2009

W Fundacji odbyły się zajęcia z zakresu rozwoju zawdowego dla pracujących – Beneficjentów projektu "Nowe umiejętności"

W dniach 2 i 4 września 2009 roku,  w ramach niniejszego projektu odbyły się "Warsztaty rozwoju zawodowego", Warsztaty te mają na celu zmotywować do podnoszenia kwalifikacji, ukierunkować na kierowanie własną ścieżką kariery w zawodzie odpowiadającym predyspozycjom zawodowym i zainteresowaniom oraz wskazać, jak kreować swój wizerunek w dwóch podstawowych rolach zawodowych: jako kandydata do pracy i pracownika. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję odbyć rozmowę z doradcą zawodowym, który kwalifikował ich do udziału w wybranym przez uczestnika szkoleniu.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.