Beneficjenci

21 października 2009

Projektem „Żyję lępiej – żyję piękniej“ chcemy objąć 40 mieszkańców wsi Podgórzyn. Szkolenia skierowane są dla osób nie posiadających zawodu (bądź posiadających wykształcenie nieaktualne ze względu na specyfikę lokalnego rynku pracy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego