Opis projektu

2 listopada 2009

Zapraszamy do udziału w szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu „Nowoczesna i elastyczna kadra pracowników w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanym przez Firmę Edukator L.B. Centrum Kształcenia w okresie od listopada 2009 roku do 31 lipca 2010 roku.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców i pracowników usług wykonywanych osobiście, obsługi biurowej oraz sprzedawców na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez cykl szkoleń w zakresie zarządzania, kompetencji sprzedażowych, komunikacji i negocjacji.

Informacje na temat Firmy Educator L.B. Centrum Kształcenia oraz kadry szkoleniowej można znaleźć na stronie internetowej www.educatorlb.pl. Referencje Klientów pod adresem www.educatorlb.pl/referencje

Biuro Projektu:

Edukator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta,

ul. Torowa 15,

62-800 Kalisz,

tel./fax: 062 50 308 50

email: biuro@educatorlb.pl

www.educatorlb.pl

Filia – Biuro Projektu:

Fundacja Ekspert – Kujawy

ul. Dworcowa 65,

88-100 Inowrocław

tel. 052 357 62 15

email: fundacja@ekspert-kujawy.pl

www.fundacja.ekspert-kujawy.pl

 Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu.

 

W trakcie szkoleń zapewniamy catering (przerwy kawowe oraz gorący posiłek), a także istnieje możliwość rozliczenia kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem projektu.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ WSZELKIE NIEZBĘDNE FORMULARZE NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY
 EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA

Informacje i zapisy pod nr tel: 052 357 62 15, 0 509 300 970 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami: d.koscielniak@ekpert-kujawy.pl, fundacja@ekspert-kujawy.pl

 
Koszt udziału w Projekcie współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach EFS.